Gå til hovedinnhold

Innlegg

Auditolocomotiver i praksis

Selv om det følgende ikke er en systematisk undersøkelse av barns digitale kultur, fikk vi absolutt utforsket estetiske praksiser  sammen med en 6. klasse . Elevene har bygget og programmert automatoner – det vi kaller auditolocomotiver . Den opprinnelige ideen var at auditolocomotivene skulle bære med seg lydene (auditolocomotiv = objekter som bærer lyd i bevegelse), men dette byr på noen praktiske utfordringer. Vi endte dermed opp med å mikse lydene som har inspirert vesenene, og spille dette av via større høyttalere. Tre fulle dager med arbeid, med mange varierte oppgaver, på tvers av emner: Den opprinnelige tanken var ikke å utvikle et undervisningsopplegg, men vi kan kanskje si at dette har blitt en heldig bieffekt. Spennende uttrykk ble det i alle fall:
Nylige innlegg

Lydsfære med RoundMe

Dette er et stykke unna fysiske objekter med lyd. Her MÅ hadset på, og trykk på høyttalerikonet dersom det ikke er lyd: Dessverre er det ikke støtte for mer enn tre lydlooper i samme sfære, men effekten er der likevel. RoundMe har et grensesnittet for å legge inn og  bestemme utstrekning av lydene, som både er elegant og lett å jobbe med. Blåskjæret angir utstrekningen av lydene:

Pappsløyd på spansk

Pappsløyd er noe av det som inspirerer prosjektet, og i Spania har de tatt godt vare på denne kunsten. Etterpå tenner de på det hele. Stor stas: Bålene gir i sin tur en referanse til Jostein Sandven (2019). Å kjenne seg i slekt med jorden  og med det også begrepet "natursløyd".

Lyden av Danmark

Lyden af Danmark er et prosjekt som ved hjelp av mobiltelefoner skal la danskene ta opp lyder når de ferdes utendørs. Siden lyder er flyktige, har ikke lyd spilt noen stor rolle i de faglige debattene om hva som definerer og preger den antropocene (menneskeskapte) tidsalder. – Vi vet helt grunnleggende ikke hvilke lyder som omgir oss. Vi vet ikke hvordan natur- og menneskeskapte lyder er fordelt i Danmark, og vi har ingen forståelse av hvordan lydene påvirker oss. Det har vi behov for at Danmarks befolkning hjelper oss med å avsløre. Det er enkelt å delta – det krever bare en mobiltelefon og 30 sekunder av tiden din. Det er morsomt, og i tillegg har det stor betydning når vi skal ta stilling til hva slags lydmiljø vi ønsker oss i fremtiden , sier leder av forskningsprosjektet, Professor Carsten Rahbek fra Center for Makroøkologi ved Københavns Universitet. Danmark vil med dette bli verdens første land med et nasjonalt lydkart. Målet med prosjektet er å innhente data til et br

Urban Voices - from place making to place listening

Spennende prosjekt (en variant av dette ) som introduserer ideen om ‘place-listening’ som et verktøy for å forme en rikere by. To 'verksteder' fokuserer på hvordan vi kan tenke byutvikling utenfor samtidens fokus på produktivitet og vekst, og hva kunst og lek kan bidra med her. I verkstedet får deltakerne være med på en leken oppdagelsesferd i Oslos gater. Utstyrt med en lydopptaker, en spill-manual og et kart, blir grupper på 4-5 deltakere oppfordret til å stille spørsmål ved bygninger, gater, mennesker og plasser de møter. Samtalene, fortellingene og diskusjonene vil bli tatt opp via lydopptakerne, og lydfilene vil bli brukt til å skape en performativ lydvandring - et slags dokumentarteater hvor byrommet er scenen og publikum selv er med som formidlere av forestillingen. Lydvandringen blir en del av hovedprogrammet til Oslo arkitekturtriennale 2019 og vil også dokumenteres i en lydbasert utstilling på ROM for kunst og arkitektur. Prosjektet Urban Voices - from place

Speaker Park

Speaker Park er et prosjekt vi ikke hadde på radaren da vi skrev søknaden om  Auditolocomotiv-prosjektet , men her er det en del slektskap, dvs et og annet å plukke opp og lære av. Det trengs antagelig, ettersom Auditolocomotiv-prosjektet ikke fikk støtte . Speaker Park ble første gang satt opp  under Borealis , og deretter ved Oseana . Bildene nedenfor er fra sistnevnte utstilling / fremføring. Prosjektet består av en park av spesialkonstruerte høyttalere, laget av Jon Pigott og Roar Sletteland, med lydverk av Mari Kvien Brunvoll og Antti Sakari Saario. Prosjektet er tilrettelagt og regissert av Leo Preston og M. Veronica L. Robles Thorseth fra Wrap.

Auditolocomotiv

Det virtuelle og det fysiske: digitale, auditive automatoner, fiestaen, utformet i møte med tradisjonell pappsløyd blir til auditive og romlige installasjoner i bevegelse. Prosjektet var (i søknaden som fikk avslag  fra Kulturrådet) tenkt som møter mellom mellom det lydlige – audio – og det fysisk, programmerte – automaton – stedet i bevegelse – locomotion . Derfor Auditolocomotiv . Se hvordan én "tapning" av prosjektet endte opp i praksis. SKULPTURELT Mekaniske artefakter med definerte, bevegelige funksjoner ( Automatoner ) er en fin måte å bygge bro mellom kunst, skulptur, teater, mekanikk, matematikk og koding. Måten å jobbe på er leken og utprøvende og gir på den måten positive  og innovative møter med teknologi. Hvis vi vil at elever skal forstå betydningen av de teknologiene som omgir oss i hverdagen er digitale automatoner en ideell måte å introdusere de grunnleggende konseptene og sammenhengene mellom det digitale og det fysiske. Vi bygger i pappmac